Vad jobbar en konsult inom akustik med?

För den som hör orden “konsult inom akustik” kan begreppet kännas främmande och väldigt konstigt. Vad jobbar egentligen en akustikkonsult med på dagarna?

Många känner till att ordet akustik handlar om ljud. Har man någonsin besökt en större lokal kanske man hört att det talats om vilken fantastisk akustik det är där eller så har man stött på begreppet vid något annat, mer vardagligt tillfälle. Titeln akustikkonsult är det dock inte lika vanligt förekommande att man springer på. Många har nog aldrig stött på någon med detta jobb.

Precis som kan ana arbetar en akustikkonsult med ljud på olika sätt. Många konsultföretag, som till exempel Legato Akustik, inom denna bransch vänder sig till byggbranschen och fokuserar främst på de höga ljud som kan uppstå när man bygger. Konsulterna utför mätningar och kontrollerar ljudvolymen på arbetsplatser där många människor inom byggbranschen vistas dagligen. För att skydda personalen kan man behöva göra denna typ av utredning runt oväsen på arbetsplatsen.

Varför bör man anlita en konsult som kan akustik?

Som ovan nämnt förekommer det ofta höga ljud på byggarbetsplatser. Ljud som kanske är helt ofrånkomliga, men som trots detta kan skada hörseln hos de som arbetar där. För att få reda på huruvida ljudnivåerna är för höga eller inte på en arbetsplats kan en akustikkonsult göra en mätning. Genom den kan konsulten se hur högt ljud som kan uppmätas på arbetsplatsen.

Även bullernivåer kan en akustikkonsult utreda. Kanske låter det för mycket ifrån en stor väg. Buller från stora gator kan vara störande för omgivande bebyggelse och i vissa fall kan bullret till och med vara skadligt. Att konstant utsätta sina öron för buller av olika slag kan försämra hörseln hos en människa rejält och leda till att personen i fråga kommer behöva någon typ av hörselhjälpmedel på sikt.

Publicerat den
Kategoriserat som Akustik