Korrekt brandtätning i Eskilstuna räddar liv och egendom

Det finns inga byggnader som inte tjänar på att genomföra brandtätning i Eskilstuna. Längre tid för evakuering gör en stor och viktig skillnad vid brand.

Moderna byggnader som uppförs idag är byggda enligt helt andra regler än äldre hus. Idag har man förstått hur viktigt det är med brandsäkerhet. Samtidigt har forskning gjort att både teknik och material för brandsäkring gått framåt. Man har idag helt andra förutsättningar både att förhindra bränder och fördröja brandförlopp.

Alla hur är förstås inte nybyggda utan majoriteten är av äldre datum. Oavsett när en byggnad är uppförd går det ändå att förbättra brandsäkerheten och ordna med brandtätning. Det första man gör är kanske att låta någon gå igenom äldre elsystem i huset – där kan finnas en del att göra. Sedan kan man undersöka vad som kan förbättras.

Brandtätning i Eskilstuna med kompetens från experter

Vad vill man ska fungera om en brand startar? Vitalt då det gäller bränder är att försöka hålla branden kvar i det utrymme där den startat och inte sprida sig. Därför talar man om s k genomföringar. Man syftar då på de ställen i fastigheten där rörledningar och liknande sträcker sig genom flera utrymmen. Där kan elden sprida sig.

VA, elledningar, ventilation och avlopp är ställen där man fokuserar på att täta med olika typer av brandtåliga moderna material. Man fördröjer en eventuell spridning. Går avloppsrör sönder kan man använda material som expanderar vid kontakt med fukt. Det finns alla möjligheter till hjälp med brandtätning i Eskilstuna.

Brandisolering – vanliga frågor 

Hur pass säker är egentligen din bostad? Det finns all anledning att se över detta och lägga ett fokus på brandsäkerhet. I Sverige brinner – bokstavligt talat – värden för närmare 9 miljarder kronor upp varje år. Att en brand startar i en byggnad, i en fastighet, i en industrilokal eller i en villa kan vara svårt att förhindra – det kan vara en konsekvens av en olycka eller av den mänskliga faktorn. 

Det man däremot kan – och måste! – göra är att se till att en brand inte får spridning och att den orsakar en större skada än nödvändigt. Genom exempelvis brandtätning och brandisolering så kan man säkerställa att räddningspersonal kan genomföra ett både effektivt och säkert räddnings- och släckningsarbete. Brandisolering och brandtätning blir då också den avgörande skillnaden mellan liv och död. 

Här nedan tänkte vi titta lite närmare på brandsäkerhet i allmänhet och på brandisolering och brandtätning i synnerhet – detta gör vi genom att svara på några vanliga frågor, enligt följande: 

När är brandisolering extra viktig? 

Brandisolering är alltid en fråga som ska prioriteras i samband med att man ska bygga – oavsett om det handlar om en villa, en fastighet eller någon annan typ av byggnad. Extra viktigt är det emellertid att man använder sig av brandisolering om man använder stålkonstruktioner. Stål klarar inte hetta så bra och detta kan innebära att en byggnad med ett skelett av stål kan kollapsa i samband med en brand. Brandisolering runt ståldetaljer förhindrar detta. 

Vad innebär brandtätning? 

Man kan dela upp en byggnad i olika brandceller. Ett rum, en lägenhet, ett våningsplan är samtliga exempel på detta. Om det börjar brinna så är det viktigt att en brand håller sig inom en unik brandcell, men detta försvåras av det faktum att alla rum binds samman genom exempelvis ventilation och olika rör och ledningar. Brandtätning innebär att man täpper till dessa håligheter – utan att funktionen påverkas negativt – och att en brand genom detta kan förhindras från att spridas. 

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: brandex.se

Publicerat den
Kategoriserat som Brandtätning