Brandisolering – vanliga frågor 

Hur pass säker är egentligen din bostad? Det finns all anledning att se över detta och lägga ett fokus på brandsäkerhet. I Sverige brinner – bokstavligt talat – värden för närmare 9 miljarder kronor upp varje år. Att en brand startar i en byggnad, i en fastighet, i en industrilokal eller i en villa kan vara svårt att förhindra – det kan vara en konsekvens av en olycka eller av den mänskliga faktorn. 

Det man däremot kan – och måste! – göra är att se till att en brand inte får spridning och att den orsakar en större skada än nödvändigt. Genom exempelvis brandtätning och brandisolering så kan man säkerställa att räddningspersonal kan genomföra ett både effektivt och säkert räddnings- och släckningsarbete. Brandisolering och brandtätning blir då också den avgörande skillnaden mellan liv och död. 

Här nedan tänkte vi titta lite närmare på brandsäkerhet i allmänhet och på brandisolering och brandtätning i synnerhet – detta gör vi genom att svara på några vanliga frågor, enligt följande: 

När är brandisolering extra viktig? 

Brandisolering är alltid en fråga som ska prioriteras i samband med att man ska bygga – oavsett om det handlar om en villa, en fastighet eller någon annan typ av byggnad. Extra viktigt är det emellertid att man använder sig av brandisolering om man använder stålkonstruktioner. Stål klarar inte hetta så bra och detta kan innebära att en byggnad med ett skelett av stål kan kollapsa i samband med en brand. Brandisolering runt ståldetaljer förhindrar detta. 

Vad innebär brandtätning? 

Man kan dela upp en byggnad i olika brandceller. Ett rum, en lägenhet, ett våningsplan är samtliga exempel på detta. Om det börjar brinna så är det viktigt att en brand håller sig inom en unik brandcell, men detta försvåras av det faktum att alla rum binds samman genom exempelvis ventilation och olika rör och ledningar. Brandtätning innebär att man täpper till dessa håligheter – utan att funktionen påverkas negativt – och att en brand genom detta kan förhindras från att spridas. 

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: brandex.se

Publicerat den
Kategoriserat som Brandtätning