Korrekt brandtätning i Eskilstuna räddar liv och egendom

Det finns inga byggnader som inte tjänar på att genomföra brandtätning i Eskilstuna. Längre tid för evakuering gör en stor och viktig skillnad vid brand.

Moderna byggnader som uppförs idag är byggda enligt helt andra regler än äldre hus. Idag har man förstått hur viktigt det är med brandsäkerhet. Samtidigt har forskning gjort att både teknik och material för brandsäkring gått framåt. Man har idag helt andra förutsättningar både att förhindra bränder och fördröja brandförlopp.

Alla hur är förstås inte nybyggda utan majoriteten är av äldre datum. Oavsett när en byggnad är uppförd går det ändå att förbättra brandsäkerheten och ordna med brandtätning. Det första man gör är kanske att låta någon gå igenom äldre elsystem i huset – där kan finnas en del att göra. Sedan kan man undersöka vad som kan förbättras.

Brandtätning i Eskilstuna med kompetens från experter

Vad vill man ska fungera om en brand startar? Vitalt då det gäller bränder är att försöka hålla branden kvar i det utrymme där den startat och inte sprida sig. Därför talar man om s k genomföringar. Man syftar då på de ställen i fastigheten där rörledningar och liknande sträcker sig genom flera utrymmen. Där kan elden sprida sig.

VA, elledningar, ventilation och avlopp är ställen där man fokuserar på att täta med olika typer av brandtåliga moderna material. Man fördröjer en eventuell spridning. Går avloppsrör sönder kan man använda material som expanderar vid kontakt med fukt. Det finns alla möjligheter till hjälp med brandtätning i Eskilstuna.